Ongerustheid  in polderdorpen rond ECA-project blijft

In het kader van de publieke raadpleging projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever vond vorige week (2 september 2020) een digitaal publieksmoment plaats. Inwoners, actiecomités en betrokkenen konden vragen stellen mbt het project. Maar de gebeurtenis blonk vooral uit in vaagheid. Blijkbaar is er met de bezwaren uit de vorige rondes nog niets gebeurd.
De zgn. Webinar van de Vlaamse overheid werd in goede banen geleid door Kristof Guldentops, projectleider van de Haven van Antwerpen en Maarten Goris, omgevingsmanager voor CP ECA. Uit de vragen die digitaal werden ovegemaakt werd voor het publiek een selectie gemaakt. Op basis van wat werd geselecteerd bleef onduidelijk.
Over de blijvende bekommernis in de polderdorpen ivm de toenemende belasting inzake het vrachtverkeer kwam geen bevredigend antwoord.
De Westelijke ontsluiting wordt weliswaar voltooid vooraleer de containercluster tot stand komt. Maar de rechtstreekse aantakking op de E34 komt pas daarna. In de plannen respectievelijk 2025 en 2030. Dat gaat helemaal voorbij aan de noden van de polderdorpen. Want ook zonder een bijkomend containerdok is er reeds grote overlast doordat een groot deel van het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven nu via de Verrebroeksebaan (N451) naar de Waaslandhaven rijdt. Wat normaal de toegangsweg was voor verschillende polderdorpen is op die manier een gevaarlijke havenweg geworden met om de haverklap filies tot gevolg.
Ook in verband met de maatregelen die geluids- en lichthinder moeten beperken kwam slechts een vaag antwoord. Volgens het Havenbedrijf kan het niet bepalen welke technologie door de operatoren wordt ingezet. Over de aanwending van walstroom, absoluut noodzakelijk ter vervanging van vervuilende en lawaai makende dieselmotoren, kwam geen concreet antwoord en met betrekking tot de leefbaarheidsbuffer werd enkel gesproken over Doel en onmiddellijke omgeving.
  • Polderdorpen-leefbaar vraagt dat er prioritair werk wordt gemaakt van een rechtstreekse aansluiting van de Waaslandhaven op de E34. Met de Westelijke ontsluiting wordt enkel de capaciteit verhoogd voor het vrachtverkeer. Daarmee verandert er niets aan de leefbaarheid van de dorpen. De enige ingreep die een verschil maakt is de een rechtstreekse aantakking. In afwachting daarvan vragen wij aan de gemeente Beveren er alles aan te doen om – ter bevordering van de veiligheid – de nodige ingrepen te doen op baan van de E34 tot in Kieldrecht.

  • Polderdorpen-leefbaar dringt er tenslotte op aan dat zo snel als mogelijk werk wordt gemaakt van maatregelen die de leefbaarheid van de dorpen ten goede komen. Dat wil zeggen: een échte leefbaarheidsbuffer (naar het voorbeeld van de leefbaarheidsbuffer in Doel) en de introductie van walstroom. Ook hiervoor kijken wij naar de gemeente Beveren om dit de nodige kracht bij te zetten.

Hieronder de link van  de webinar van 2 september 2020

Share This Post